arrow arrow

OMM

image

Транспорт

image

Политика на квалитет

image

Контакт информации

АД за неметали "Огражден", ул.Маршал Тито бр.239, Струмица Р.Македонија

повеќе
image

Производство

АД за неметали "Огражден" располага со:

И двата рудника имплементираат најсовремени технологии за експлоатација - планирање, дупчење, минирање, товарење, транспорт и сепарирање.

Најголем дел од производството е наменето за извоз на пазари во Бугарија, Србија и Грција како и на останатите европски пазари во Словенија и Романија.

Седиштето на фирмата се наоѓа во Струмица, каде што се наоѓаат и двете мелници за преработка на минералните суровини.

Резервите на фелдспатна и карбонатна минерална суровина, флексибилноста на постројките за подготовка на истите, како и високиот степен на контролирање на материјалот овозможуваат потполно задоволување на потребите на нашите купувачи по количини и квалитет.

Од неодамна истражувачкиот тим на АД за неметали "Огражден" овозможи зголемување на резервите на основните суровини преку изнаоѓање на нови наоѓалишта.

image
image