arrow arrow

OMM

image

Транспорт

image

Политика на квалитет

image

Контакт информации

АД за неметали "Огражден", ул.Маршал Тито бр.239, Струмица Р.Македонија

повеќе
image

Транспорт

Транспортни услуги

Освен основната дејност АД за неметали "Огражден" Струмица се занимава и со трговија на големо и мало. Поседува сопствен возен парк на камиони приколичари и автоцистерни  IVECO, со кои се превзема суровината од производствените погони, а воедно врши и транспортни услуги на други фирми.

 Шпедитерски услуги

АД за неметали "Огражден" Струмица има сопствена шпедиција која посредува и врши услуги во надворешно-трговско работење со ино-партнерите како и увоз-извоз.

image
image